Документен портал на Министерство на земеделието, храните и горите – инструкция за потребителя
1. Вход
В Документния портал на МЗХГ се влиза с валидно удостоверение за електронен подпис, инсталирано в браузера според инструкцията на издаделя на удостоверението. Важно е да бъде инсталирана цялата удостоверителна верига на издателя, а от функциите на водещото удостоверение от веригата да е разрешена „подписване на e-mail съобщения“ („identify mail users”). Не е необходимо потребителят да се регистрира в Електронното деловодство и да използва име и парола.

2. Настройка
В горната част на екрана са показани данните, прочетени от удостоверението и предпочитанията на потребителя за адрес за известяване и начин на по-нататъшна кореспонденция. Те могат да бъдат променени от връзката „промени“.

3. Подаване на документ
Документът трябва да е предварително оформен като файл(файлове) от MSWord, MS Excel или Adobe PDF и да е подписан със средствата на софтуера, с който е създаден. Той се подава в Електронното деловодство от бутона „Подай нов документ“. Задължителни реквизити на подадения документ са полето „Относно“ и поне един файл. За някои видове документи се изискват и приложения. При подаване на документа, данните се проверяват за комплектност и наличие на електронен подпис.
Когато деловодството регистрира изпратения от вас документ, ще получите e-mail с регистрационния номер.

4. Получаване на документ-отговор
Когато деловодството регистрира изходящ документ-отговор на вашия, ще получите e-mail с неговия регистрационен номер. За да го свалите, влезте отново в Електронното деловодство и изберете документа от списъка.

Затвори